Print this page
Det er bra medlemmer av korpsfamilien ikke har slike holdninger
INNTEKTSBRINGENDE TILTAK - DUGNAD FOR KORPSET

Her legges de ut info om de ulike inntektsbringende tiltakene som gjennomføres i regi av korpset i 2018. Oversikt over dugnader planlagt i 2018:

BLOMSTERSALG - MAI
KYSTKULTURDAGENE - AUGUST
JULEL0TTERI - NOVEMBER
VERTSKAP FOR TRØNDELAG UNGDOMSKORPS - NOVEMBER

Det forventes at alle yter en innsats for fellesskapet.