Print this page
Det er bra medlemmer av korpsfamilien ikke har slike holdninger
INNTEKTSBRINGENDE TILTAK - DUGNAD FOR KORPSET

Her legges de ut info om de ulike inntektsbringende tiltakene som gjennomføres i regi av korpset i 2017. Oversikt over dugnader planlagt i 2017:

BLOMSTERSALG - MAI
KYSTKULTURDAGENE - AUGUST
JULEL0TTERI - NOVEMBER

Det forventes at alle yter en innsats for fellesskapet.
Get Adobe Reader

Read file
 KORPSINFO OM DUGNADER 2017