Ørland Barne og Ungd.korps
 • ØBU - korpsinfo/beskjeder    • Aktivitetsplan    • Øvingstider    • Organisasjon til ØBU    • Om korpset    • Drillere i ØBU    • Fotogalleri    • ØBU på YouTube    • Hovedsponsor     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Organisasjon til ØBU
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 509 497

 

 


Styret - ØBU

Følgende er medlemmer er valgt til å utgjøre styret for ØBU i 2018/2019 (årsmøte ble avholdt 27. februar 2018).

UTDRAG FRA VEDTEKTENE, § 7:
Korpset ledes av et styre. Følgende inngår i styret; leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter, korpsleder og korpsets tillitsvalgte. Hvis korpset har drilltropp inngår drilleder i styret.
Fullmakter:
1. Styret skal lede korpset etter de vedtak som årsmøtet har fattet.
2. Til støtte i sitt arbeid har styret anledning til å oppnevne det ønskede antall underkomiteer.
3. Styret har blant annet følgende arbeidsoppgaver:
o Utarbeide målsetninger, planer og budsjett for korpset.
o Skaffe til veie midler til korpsets drift.
o Skaffe dirigent og andre instruktører etter behov.
o Opptak av nye medlemmer i korpset i samråd med dirigent
o Holde korpsets eiendeler tilstrekkelig forsikret
4. Styret skal motivere og ha fortløpende kontakt med korpsets underkomiteer.
5. Styret skal tilrettelegge alle saker og framlegg for årsmøtet, andre møter og innkalling til disse. Styret bør avholde minst 2 medlemsmøter hvert år i tillegg til årsmøtet.
6. Det er ønskelig av personer valgt i styret/underkomiteer sitter perioden ut ved evt utmelding av utøvende medlem. Unntaket er sykdom og flytting.
7. Disse vedtektene er ikke til hinder for at spesielt interesserte med tilknytning til korpsets krets kan innvelges i korpsets støtteapparat.
8. Styret gis fullmakt til å skaffe erstatning hvis ett av styrets medlemmer må tre ut av styret i perioden.
9. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.

   

Styret ØBU  

Funksjon  Fornavn  Etternavn  Telefon  e-mail adresse  Valgperiode 
Leder   Gisle   Askjemshalten   90041581   leder@oebu.com   2018-2019  
Nestleder   Øyvind   Berg       2017-2019  
Kasserer   Bente   Anderssen       2018-2020  
Sekretær   Trine   Gran       2017-2019  
Materialforvalter   Asdis Maria   Lund       2017-2019  
Drillansvarlig   Monika   Pettersen       2017-2019  
Styremedlem/arrangement   Gry Valvik   Meisingset       2018-2020  
Styremedlem/tur   Tina   Rødde Paulsen       2018-2020  

 

Utskriftsvennlig versjon